Εμπνεύσου. Δυνάμωσε. Δημιούργησε.

Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τις Επιχειρηματίες και Επαγγελματίες Γυναίκες της Κύπρου για πραγματικές αλλαγές.

Τα κίνητρά μας

Προσωπική Ανάπτυξη
Πιστεύουμε στη συνεχή μόρφωση και εξέλιξη. Είναι στόχος μας να εκπαιδεύσουμε γυναίκες σε καθημερινά θέματα καθώς και να μάθουμε από τις εμπειρίες άλλων γυναικών για περεταίρω ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων.
Πολιτικές Αλλαγές
Έχουμε προοδεύσει αρκετά σε αυτό τον τομέα αλλά ακόμη υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Μέσω δικτύωσης και ενθαρρύνοντας περισσότερες γυναίκες σε πολιτικές θέσεις, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε πραγματική πολιτική αλλαγή.
Επέκταση Δικτύου
Ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα επαγγελματιών γυναικών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με μέλη σε διάφορους κλάδους. Συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μας, μπορείς να επεκτείνεις το δίκτυό σου.
Κοινωνική Συνεισφορά
Στόχος μας η βοήθεια της κοινωνίας μέσω διαφόρων χρονιαίων εκστρατειών όπως Ίση Αμοιβή ή Γυναίκες και Τεχνολογία, για να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής και εξάλειψης εμποδίων διακρίσεων.
Αντιπροσώπευση
Για να επιτευχθεί αλλαγή εκπροσωπευόμαστε σε διάφορους τομείς και επίπεδα. Από ακαδημαϊκούς σε καλλιτέχνες σε πολιτικούς, κάθε γυναίκα μπορεί να αντιπροσωπεύει τα πιστεύω μας και να έχει αντίκτυπο.
Κοινωνικό Δίκαιο
Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους προς τη κοινωνική δικαιοσύνη είναι μέσω Ίσης Αμοιβής και Ίσων Ευκαιριών σε όλους τους κλάδους της Κυπριακής οικονομίας.