Memorandum  

Memorandum

CONSTITUTION

OF THE CYPRUS FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN (in abbreviated form “Organisation” or “BPW Cyprus”)

PART A: Provisions pertaining to the Pancyprian association

ARTICLE 1: ΑΡΘΡΟ 1: Ονομασία

Ο Οργανισμός θα ονομάζεται ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ή ΚΟΓΕΕ ή  BPW Cyprus.

Η σφραγίδα της  ΚΟΓΕΕ  έχει ως ακολούθως:

ARTICLE 2: ΑΡΘΡΟ 2: Σύσταση και Λειτουργία

(α)    Η ΚΟΓΕΕ αποτελείται από τα μέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 7 (τα «Μέλη» και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και σύμφωνα με τον «Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος και για άλλα συναφή θέματα Νόμος του 2017» (Ν.104(Ι)/2017)και τους  Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Κανονισμών του 1973 όπως αυτοί εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και όπως αντικατασταθούν μελλοντικά.

(β) Η  ΚΟΓΕΕ αποτελεί το ανώτατο συντονιστικό και καθοδηγητικό Σώμα όλων των μελών της.

(γ) Η  ΚΟΓΕΕ  προωθεί τους σκοπούς της χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης των μελών της.

(δ) Είναι το όργανο που συνενώνει τα Σωματεία-Μέλη σε ένα ενιαίο όργανο για συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων τους για ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς της  ΚΟΓΕΕ και των Μελών της.

ARTICLE 3: ΑΡΘΡΟ 3: Έδρα

Έδρα της  ΚΟΓΕΕ ορίζεται η Λευκωσία  (όμως κάθε τοπικό σωματείο που την αποτελεί θα έχει την έδρα του στην περιοχή του) και η διεύθυνση αλληλογραφίας θα είναι το Ταχυδρομικό Κιβώτιο 23407, 1683 Λευκωσία, Κύπρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, τις Γενικές Συνελεύσεις και πραγματοποιεί τις συνεδρίες του στην έδρα του και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος πέραν της έδρας του που ήθελε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Επιστολές και Έγγραφα προς την  ΚΟΓΕΕ θα απευθύνονται στην πιο πάνω έδρα της  ΚΟΓΕΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΚΟΓΕΕ κατά την έναρξη της θητείας του.

ARTICLE 4: ΑΡΘΡΟ 4: Σκοποί

Οι σκοποί της  ΚΟΓΕΕ είναι:
 
1. Η προώθηση των συμφερόντων των μελών της και η εξασφάλιση συντονισμένης δράσης προς την κατεύθυνση αυτή.

2. Η επίτευξη και τήρηση ψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης (high standards of service) στον τομέα των επαγγελμάτων και επιχειρήσεων και η επίτευξη, μεταξύ άλλων, οικονομικής ανεξαρτησίας της γυναίκας.

3. Η παρακίνηση και ενθάρρυνση των γυναικών, ώστε να αντιλαμβάνονται και να αποδέχονται τις ευθύνες τους μέσα στον επαγγελματικό στίβο καθώς και στην κοινωνία, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενθάρρυνση και στήριξη των γυναικών στο να αναπτύξουν επαγγελματικές και ηγετικές ικανότητες και ευκαιρίες.

4. Η ενθάρρυνση και στήριξη των γυναικών για απόκτηση συνεχούς μόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανώτερης εκπαίδευσης και για χρησιμοποίηση της επαγγελματικής τους ικανότητας και γνώσεις για το γενικότερο καλό.

5. Η δραστηριοποίηση των δυνάμεων της για προώθηση:

(α) ίσων ευκαιριών και κύρους για τις γυναίκες και ίση αντιπροσώπευση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου ως και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

(β) της εξάλειψης των δυσμενών επαγγελματικών διακρίσεων.

(γ) της Ίσης Αμοιβής για Ίσης Αξίας Εργασίας.

6. Η προώθηση φιλίας, συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ επιχειρηματιών και επαγγελματιών γυναικών όλων των χωρών.    

7.  Η διεξαγωγή προγραμμάτων, εκστρατειών και εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποσκοπούν γενικά να βοηθήσουν και να στηρίξουν τη γυναίκα στον επιχειρηματικό, επαγγελματικό, πολιτικό, πνευματικό, κοινωνικό τομέα  και τομέα υγείας.

8. Η αντιπροσώπευση  της γυναίκας επαγγελματικά και επιχειρηματικά σε άλλες οργανώσεις και συνδέσμους καθώς και στον επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα.

9.    Η προώθηση γενικά της εξάλειψης της ανισότητας εις βάρος της γυναίκας ως και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ARTICLE 5: ΑΡΘΡΟ 5: Διεθνής Συνεργασία.

Η  ΚΟΓΕΕ είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών  Επαγγελματιών (International Federation of Business and Professional Women, (ΒPWI)) και ακολουθεί τις  πρόνοιες του Καταστατικού της BPWI.

ARTICLE 6: ΑΡΘΡΟ 6: Πόροι

6.1. Οι οικονομικοί πόροι της  ΚΟΓΕΕ απορρέουν από:

(α) Το δικαίωμα εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των Μελών, που καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σημ: Η ετήσια συνδρομή συμπεριλαμβάνει και την ετήσια συνδρομή προς την BPWI ως και τη συνδρομή προς την BPW Europe.
 
(β) Εισφορές και δωρεές.
(γ) Έσοδα από Εκδηλώσεις.
(δ) Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών της  ΚΟΓΕΕ.
(ε) Ιδιωτικές και κρατικές χορηγήσεις.
(ζ) Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται νόμιμα στην  ΚΟΓΕΕ.

6.2  Οι πόροι της  ΚΟΓΕΕ χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της  ΚΟΓΕΕ και την κάλυψη οποιονδήποτε εξόδων της προς τον σκοπό τούτου συμπεριλαμβανομένου και οποιαδήποτε διοικητικά της έξοδα.

ARTICLE 7: ΑΡΘΡΟ 7: Μέλη

7.1   Στην  ΚΟΓΕΕ μπορούν να ανήκουν οργανισμοί οι οποίοι:

- να αποτελούνται από τουλάχιστον από 20 μέλη εκ των οποίων το 75% να αποτελείται από γυναίκες  επαγγελματίες ή επιχειρηματίες.
 
- να αποδέχονται τους σκοπούς της  ΚΟΓΕΕ όπως αναφέρονται στο άρθρο 4, και να αποδέχονται τις πρόνοιες του Καταστατικού που αφορούν τοπικά σωματεία και που θα είναι γνωστά με το ακρωνύμιο «ΟΓΕΕ» ή BPW ακολουθούμενο από το όνομα της πόλης τους.


7.2   Νοείται ότι τα φυσικά πρόσωπα –Μέλη των Σωματείων- είναι κατ’ επέκταση Μέλη της ΚΟΓΕΕ και της BPWI.

7.3   Η  ΚΟΓΕΕ αποτελείται από τα εξής τοπικά Σωματεία που υιοθετούν τις πρόνοιες του Καταστατικού για τοπικά σωματεία χωρίς περιορισμό στη συμπερίληψη και άλλων σωματείων:


Λευκωσίας
Λεμεσού
Λάρνακας- Αμμοχώστου
Πάφου
Κερύνειας
Ελεύθερης Αμμοχώστου

(τα πιο πάνω τοπικά σωματεία θα αποκαλούνται εν εφεξής συλλογικά ως «Σωματεία» και/ή «ΟΓΕΕ»))

7.4    Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΓΕΕ δικαιούται:
(α)  με την αύξηση των Μελών να εγκρίνει τον διαχωρισμό των πιο πάνω Σωματείων σε μικρότερα σώματα κατόπιν αιτήσεως των Σωματείων αυτών, ώστε ν’ αντιπροσωπεύουν περισσότερο τον τοπικό χαρακτήρα τους.
(β) με τη μείωση των Μελών να εγκρίνει την ένωση οποιονδήποτε των πιο πάνω Σωματείων με μεγαλύτερα σωματεία κατόπιν αιτήσεως των Σωματείων αυτών, ώστε να μπορούν να  αντιπροσωπεύονται καλύτερα. Σε τέτοια περίπτωση το Σωματείο που θα ενωθεί με άλλο Σωματείο θα διαλύεται και θα υιοθετεί αυτόματα το Καταστατικό και την ονομασία του Σωματείου με το οποίο ενώνεται.

7.5   Νοείται ότι όλα τα υφιστάμενα Σωματεία, όσο και άλλα που μπορεί να
        δημιουργηθούν από υφιστάμενα μέλη, όσο και άλλα σωματεία που επιθυμούν   
 ένταξη στην ΚΟΓΕΕ, θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις πρόνοιες της   παρ. 1 του παρόντος άρθρου.    

7.6      Η εγγραφή νέων σωματείων γίνεται με την υποβολή αίτησης για έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΚΟΓΕΕ υπογεγραμμένη από είκοσι (20) ιδρυτικά μέλη και συνοδεύεται με το Καταστατικό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΓΕΕ θα πρέπει να δώσει απάντηση μέσα σε δύο μήνες.

7.7    Σωματείο μπορεί να διαγραφεί αν:
- υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το σκοπό αυτό προς το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΚΟΓΕΕ.
- αν δεν καταβάλει τη συνδρομή του αφού ειδοποιηθεί σχετικά
- αν το Καταστατικό του παύσει να συνάδει με τις πρόνοιες της  ΚΟΓΕΕ
-αν ενεργεί με τρόπο που αντιβαίνει στο Καταστατικό του παρά τις επιπλήξεις της ΚΟΓΕΕ.


7.8  Σε περίπτωση που μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του Καταστατικού και του Νόμου γενικότερα, ή κατά τρόπο αντίθετο με τα συμφέροντα της ΚΟΓΕΕ ή με αμέλεια ύστερα από επισταμένη εξέταση της υπόθεσης του και αφού του δοθεί η ευκαιρία υπεράσπισης του, δύναται να του επιβάλει τις πιο κάτω ποινές, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.

Ι.    Παρατήρηση

ΙΙ    Αυστηρή επίπληξη

ΙΙΙ    Αποβολή

ARTICLE 8: ΑΡΘΡΟ 8: Αξιωματούχοι της Εκτελεστικής Επιτροπής

8.1 Αξιωματούχοι της  ΚΟΓΕΕ που αποτελούν την Εκτελεστική της Επιτροπή είναι:
(1)    H Πρόεδρος
(2)    Η Πρώτη Αντιπρόεδρος
(3)    Η Δεύτερη Αντιπρόεδρος
(4)    Η Γραμματέας
(5)    Η Ταμίας
(6)    Η Αντιπρόσωπος Νέων (Young)
(7)    H Αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος για περίοδο δώδεκα μηνών από την εκλογή της νέας Προέδρου της ΚΟΓΕΕ.

8.2 Τουλάχιστο 75% των αξιωματούχων της  ΚΟΓΕΕ θα πρέπει να απασχολούνται ενεργά ως επαγγελματίες ή επιχειρηματίες.

ARTICLE 9: ΑΡΘΡΟ 9: Καθήκοντα Αξιωματούχων της Εκτελεστικής Επιτροπής

9.1 Τα καθήκοντα των αξιωματούχων της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι τα συνήθη καθήκοντα των θέσεων αυτών. Η Πρόεδρος προεδρεύει των συνελεύσεων και έχει νικώσα ψήφο.   

9.2  Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου τα καθήκοντα της αναλαμβάνει η Πρώτη Αντιπρόεδρος.

9.3 Η Πρόεδρος δικαιούται να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο εκ μέρους της  ΚΟΓΕΕ.

9.4  Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να διορίζει άτομα με και/ή χωρίς αμοιβή για να εκτελούν διοικητικές εργασίες προς την ΚΟΓΕΕ.
9.5  Η Πρόεδρος προΐσταται της ΚΟΓΕΕ και εκπροσωπεί την  ΚΟΓΕΕ απέναντι στις Αρχές και τη Δικαστική Εξουσία.

9.6 Στη διάρκεια της θητείας της η Πρόεδρος
          (1) Προσφέρει καθοδήγηση στα Μέλη.
          (2) Δημιουργεί και διατηρεί σχέσεις με αντίστοιχες οργανώσεις  και άλλες διεθνείς οργανώσεις.
          (3) Δημιουργεί και διατηρεί σχέσεις με αρμόδιους φορείς.
          (4) Προεδρεύει των συνεδριών της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Κεντρικού  και Διοικητικού Συμβουλίου.
          (5) Ετοιμάζει μαζί με την Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη για κάθε Συνεδρία.
          (6)  Προεδρεύει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί προς τα Μέλη.
          (7)  Δικαιούται να είναι ex officio μέλος όλων των Μονίμων Επιτροπών.


9.7  Υπευθυνότητες της Προέδρου προς τη BPWI    
       (α) Πληροφορείται για τις μηνιαίες εγκυκλίους του κεντρικού γραφείου της
             BPWI και ενημερώνει σχετικά τα Μέλη του Οργανισμού.
       (β) Διασφαλίζει ότι οι ετήσιες συνδρομές προς BPWI και BPW Europe
             αποστέλλονται έγκαιρα.
       (γ) Διασφαλίζει  ότι στέλνονται έγκαιρα οι απαντήσεις σε               ερωτηματολόγια και άλλα θέματα.     
       (δ)  Είναι υπεύθυνη για την αποστολή οποιοδήποτε αναφορών προς την BPWI.
 
 
Αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος:

Με τη λήξη της θητείας της η αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος πρέπει να παραδώσει στη διάδοχο της όλα τα πρακτικά, αρχεία και σχετικές πληροφορίες.

Η αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος συμμετέχει σε όλες τις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής για περίοδο ενός χρόνου.


Αντιπρόεδροι:

Οι Αντιπρόεδροι παρευρίσκονται στις συνεδρίες της Εκτελεστικής, του Διοικητικού και του  Κεντρικού Συμβουλίου.

Η Πρώτη Αντιπρόεδρος:

(α) Αναπληρώνει την Πρόεδρο, όταν απουσιάζει. Εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα της ανατεθούν από την Πρόεδρο ή το Συμβούλιο.

(β) Αντιπροσωπεύει την Πρόεδρο σε συναντήσεις, όταν αυτή αδυνατεί.

(γ) Βοηθά την Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

Σε περίπτωση που η Πρώτη Αντιπρόεδρος αδυνατεί να εκτελέσει τα πιο πάνω (α) – (γ) τα εν λόγω καθήκοντα θα διεκπεραιώνονται από τη Δεύτερη Αντιπρόεδρο.

Η Πρώτη Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής Μελών και ηγείται των ενεργειών αναφορικά με την αύξηση των Μελών και την προώθηση δημιουργίας νέων σωματείων και παρέχει καθοδήγηση σε τυχόν προβλήματα εγγραφής Μελών.

Η Δεύτερη Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής Ηνωμένων Εθνών και  ενημερώνει το Κεντρικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν εισηγήσεις και αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα ισότητας και είναι σε επαφή με την Αντιπρόεδρο της BPWI για τα Ηνωμένα Έθνη (Vice President of United Nations).


Γραμματέας:  

Η Γραμματέας έχει τις ακόλουθες ευθύνες:

α) Παρακολουθεί όλες τις συνεδρίες του Εκτελεστικής, του Διοικητικού και Κεντρικού Συμβουλίου.
β) Είναι υπεύθυνη για την αλληλογραφία και το αρχείο το οποίο μετά το τέλος της θητείας  της παραδίδει στη διάδοχο της.
γ) Διατηρεί ενημερωμένο το αρχείο με όλα τα ονόματα και διευθύνσεις των φυσικών Μελών των Σωματείων.  
δ) Αποστέλλει τις ειδοποιήσεις και την ημερήσια διάταξη μέσα στα πλαίσια που προνοεί το Καταστατικό πληροφορώντας τα Μέλη για την ημερομηνία, τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων.
ε) Μαζί με την Πρόεδρο ετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας και βοηθά στην ομαλή διεξαγωγή της.
στ) Κρατεί πρακτικά όλων των συνεδριάσεων σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών.
ζ) Δέχεται τις υποψηφιότητες για τις θέσεις αξιωματούχων και μελών του Συμβουλίου και πληροφορεί το Κεντρικό Συμβούλιο  για τον κατάλογο υποψηφίων.
Θ) Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί από την Εκτελεστική σχετικά με την αρμοδιότητα της Γραμματέως


Ταμίας:

Η Ταμίας έχει τις ακόλουθες ευθύνες:

α) Παρακολουθεί όλες τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής, του Διοικητικού και του  Κεντρικού Συμβουλίου.
β)  Κρατεί ακριβείς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.
γ) Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και άλλα έσοδα και τα καταθέτει σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου σε Τραπεζικό Λογαριασμό.
δ)  Εκδίδει τις απαιτούμενες αποδείξεις.
ε)  Ετοιμάζει κατάσταση λογαριασμών, όποτε αυτό ζητηθεί από το Συμβούλιο.
στ)Παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού κατά τη Γεν. Συνέλευση προς έγκριση.
ζ)  Εμβάζει έγκαιρα στην BPWI και στην BPW Europe τις συνδρομές.
η)  Εξασκεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατίθενται σχετικά με το αξίωμα της.
θ) Η Ταμίας προεδρεύει της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και σε συνεργασία με την Πρόεδρο επιλέγει τα Μέλη της εν λόγω Επιτροπής εκ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος θα είναι εγκεκριμένη λογιστής.

Αντιπρόσωπος Νέων (Young BPWs)

Η Αντιπρόσωπος Νέων έχει τις ακόλουθες ευθύνες:

(α) Μεταφέρει τις θέσεις Νέων  (Young) στην Εκτελεστική Επιτροπή
(β) Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Young BPWs
(γ) Ενθαρρύνει τις δραστηριότητες των Young BPWs παγκύπρια
(δ) Συμβάλει στις δραστηριότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Αντιπρόσωπος Νέων θα πρέπει να έχει διατελέσει για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μέλος Σωματείου και της Επιτροπής Young BPW.
 
Young BPWs είναι όλα τα Μέλη κάτω των 35 ετών των Σωματείων που ανήκουν στην  ΚΟΓΕΕ.

ARTICLE 10: ΑΡΘΡΟ 10: Εκλογές

10.1     Εκλογές διεξάγονται κάθε τρία χρόνια .

10.2   Υποψηφιότητες για τις θέσεις αξιωματούχων, (και Προέδρων Μονίμων Επιτροπών), υποβάλλονται από τα Σωματεία /Μέλη της ΚΟΓΕΕ και/ή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΓΕΕ με την έγκριση των υποψηφίων. Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που μπορεί να υποβληθεί από κάθε ΟΓΕΕ καθορίζεται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και ο ίδιος αριθμός θα ισχύει για όλα τα ΟΓΕΕ. Για τις υποψηφιότητες για την θέση των Αντιπροέδρων θα πρέπει στην υποβολή υποψηφιότητας να καθορίζεται αν θα είναι για Πρώτη Αντιπρόεδρος ή Δεύτερη Αντιπρόεδρος.

10.3    Οκτώ βδομάδες πριν τη Γενική Συνέλευση η Γραμματέας της  ΚΟΓΕΕ ανακοινώνει ότι δέχεται την υποβολή υποψηφιοτήτων οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν κοντά της όχι αργότερα από ένα μήνα πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Συνέλευσης.

10.4    Μόνο γυναίκες που ασχολούνται ή ασχολούνταν ενεργά σε επαγγέλματα ή επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και νοουμένου είναι ή ήταν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΟΓΕΕ ή της ΚΟΓΕΕ για τουλάχιστον μία θητεία . Υποψηφιότητες για Πρόεδρο μπορούν να υποβάλουν μόνο Μέλη που διετέλεσαν Πρόεδροι σε ΟΓΕΕ ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΓΕΕ δια τουλάχιστο μία θητεία.

10.5    Τουλάχιστο δύο βδομάδες πριν από τη Γενική Συνέλευση στέλνεται σε κάθε    
μέλος κατάλογος των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί.

10.6      Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία στη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με χωριστές εκλογές για τη θέση της Προέδρου και χωριστές για τα υπόλοιπα μέλη.

10.7      Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση μεταξύ των παρισταμένων και μη υποψηφίων μελών.

10.8     Σε κάθε ψηφοφορία θεωρούνται ως εκλεγείσες οι υποψήφιες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή    αποφασίζεται με κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων μελών.


10.9 (α) Οι εκλεγείσες δεν μπορούν να εκλεγούν στην ίδια θέση πέραν από δύο συνεχόμενες θητείες.
        (β) Υποψήφιες που εκλέγονται ως αξιωματούχοι στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΓΕΕ δεν μπορούν να κατέχουν θέση σε διοικητικό συμβούλιο τοπικού ΟΓΕΕ.

10.10    Οι νεοεκλεγείσες αξιωματούχοι (και πρόεδροι επιτροπών, αν έτσι αποφασιστεί) αναλαμβάνουν καθήκοντα αμέσως μετά τη λήξη της θητείας των προηγούμενων αξιωματούχων.

ARTICLE 11: ΑΡΘΡΟ 11: Διοίκηση της ΚΟΓΕΕ

Ευθύνη για τη διοίκηση της ΚΟΓΕΕ έχουν:
 
(α)  η Εκτελεστική Επιτροπή
(β) το Διοικητικό Συμβούλιο
(γ) το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

ARTICLE 12: ΑΡΘΡΟ 12: Καθήκοντα Εκτελεστικής Επιτροπής

12.1   Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται συχνά και όποτε είναι ανάγκη μεταξύ γενικών συνελεύσεων και συνεδριάσεων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου σε τόπο και χρόνο που ήθελε συμφωνηθεί. Οι τακτικές συνεδρίες συγκαλούνται με ειδοποίηση 7 ημερών και οι έκτακτες με ειδοποίηση 48 ωρών

12.2       Τα καθήκοντα της περιλαμβάνουν:
(1)    να διεξάγει τις εργασίες της ΚΟΓΕΕ
(2)    να δίνει αναφορά στο Κεντρικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση.
(3)    να εξετάζει αιτήσεις από σωματεία που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΚΟΓΕΕ και να διακριβώσει ότι το καταστατικό τους συνάδει με το Μέρος Β του παρόντος Καταστατικού.
(4)    να εγκρίνει τις πληρωμές που γίνονται από την Ταμία.
(5)    να συμπληρώνει θέσεις εκλεγμένων μελών που κενώνονται μεταξύ συνελεύσεων.
(6)    να διορίζει έμμισθους λειτουργούς και υπαλλήλους.

12.3     Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2  των μελών της και οι αποφάσεις της είναι έγκυρες όταν λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

12.4 Η Εκτελεστική Επιτροπή κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο παραιτείται, παύεται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για δύο συνεχείς συνεδρίες ή συμπληρώσει τέσσερις συνολικά αδικαιολόγητες απουσίες.

12.5 Θέση μέλους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύει αυτόματα όταν:

•     Μέλος αποβιώσει
•    Μέλος καταστεί φυσικά ή διανοητικά ανίκανο
•    Μέλος καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας
•    Μέλος  αποβληθεί από το Σωματείο στο οποίο το Μέλος είναι εγγεγραμμένο
•    Όπως ορίζει  το   άρθρο 12.4 ανωτέρω.


12.6  Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας δημιουργηθεί κενή θέση στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο η Εκτελεστική Επιτροπή θα δύναται να τη συμπληρώνει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της  ΚΟΓΕΕ.

ARTICLE 13: ΑΡΘΡΟ 13: Διοικητικό Συμβούλιο

13.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται :
-    Από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
-    Από τις Προέδρους των Μονίμων Επιτροπών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέρχεται τουλάχιστο έξι (6) φορές το χρόνο.

13.2 Συγκαλεί συνεδριάσεις τουλάχιστο 10 φορές το χρόνο και εφαρμόζει την πολιτική της BPWI και τα ακόλουθα:

13.2.1    Εξετάζει και αποδέχεται (ή απορρίπτει) αιτήσεις μελών Σωματείων.
13.2.2    Διαγράφει Μέλη με βάση τις πρόνοιες στο άρθρο 7.7.
13.2.3    Εγκαθιδρύει έκτακτες επιτροπές, διορίζει τις προέδρους των επιτροπών και /ή άτομα υπεύθυνα για συγκεκριμένα θέματα και συμπληρώνει οποιεσδήποτε θέσεις εκλεγμένων αξιωματούχων ή μελών έχουν κενωθεί μεταξύ των Ετησίων Γενικών Συνελεύσεων από τον κατάλογο των επιλαχόντων μελών.  Αν δεν υπάρχουν επιλαχούσες συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή μελών στις κενωθείσες θέσεις με τη διενέργεια ενδιάμεσων εκλογών. Εάν μια, ή περισσότερες θέσεις κενωθούν τρεις μήνες ή λιγότερο, πριν τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο να δικαιούται να συνεχίσει να λειτουργεί με τις θέσεις αυτές κενές μέχρι τη λήξη της θητείας του.
13.2.4    Λαμβάνει και αξιολογεί τις εκθέσεις των Μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και κάνει εισηγήσεις σε όλα τα Σωματεία που είναι Μέλη της.         
13.2.5    Εξετάζει και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για όλα τα θέματα που τίθενται υπόψη του από Μέλη της ΚΟΓΕΕ ή άλλους παράγοντες.
13.2.6    Εάν το Καταστατικό δεν καθορίζει διαδικασία επί κάποιου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ενεργήσει όπως κρίνει ορθό λαμβάνοντας υπόψη, αν είναι σχετική, τη γενικώς ισχύουσα τακτική.
13.2.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν συνεδριάζουν τα 1/2 των μελών του και οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές όταν ψηφίζουν το 1/2 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Πρόεδρος ή η Προεδρεύουσα έχει τη νικούσα ψήφο.
13.2.8 Οι τακτικές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται με ειδοποίηση 7 ημερών και οι έκτακτες με ειδοποίηση 48 ωρών.

ARTICLE 14: ΑΡΘΡΟ 14: Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

14.1    Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΓΕΕ αποτελείται:
-    Από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
-    Από τις  εκλεγμένες Προέδρους των Μονίμων Επιτροπών
-    Από την Πρόεδρο ή μια εκπρόσωπο μέλος του  Διοικητικού Συμβούλιου του κάθε Σωματείου που είναι μέλος στην ΚΟΓΕΕ η οποία διορίστηκε συγκεκριμένα για την εν λόγω εκπροσώπηση.

14.2    Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέρχεται τουλάχιστο τέσσερεις (4) φορές τον χρόνο.

14.3  Τα καθήκοντα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
             (α) να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση
             (β) να εφαρμόζει την πολιτική της ΚΟΓΕΕ
             (γ) να λαμβάνει και να μελετά τις αναφορές /εκθέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και των άλλων επιτροπών.
             (δ) να λαμβάνει μέτρα για θέματα που του αναθέτει η Γενική Συνέλευση
             (ε) να κάνει εισηγήσεις στη Γενική Συνέλευση.

14.4   Οι τακτικές συνεδρίες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται με ειδοποίηση 7 ημερών και οι έκτακτες με ειδοποίηση 48 ωρών.

14.5 Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν βρίσκονται παρόντα τουλάχιστον το ½ των μελών του.

ARTICLE 15: ΑΡΘΡΟ 15: Επιτροπές

15.1    Για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της  ΚΟΓΕΕ το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τις Μόνιμες και έκτακτες  Επιτροπές.

15.2. Στις Μόνιμες Επιτροπές  συγκαταλέγονται οι εξής:
           
           
(α) Επιτροπή Προγραμματισμού και Εκδηλώσεων,
(β)  Επιτροπή  Νομικών Θεμάτων ,
(γ) Επιτροπή για θέματα  Θέσης της Γυναίκας,
(δ)  Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων,
(ε) Επιτροπή Οικονομικών
(ζ) Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών
(η) Επιτροπή Young BPW   (για Μέλη μεταξύ 18-35 ετών)
(ι) Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων

15.3. Δυνάμει των προνοιών της παραγράφου 15.7 πιο κάτω η Πρόεδρος κάθε άλλης Μόνιμης Επιτροπής θα εκλέγεται σε Τακτική ή Έκτακτη  Γενική Συνέλευση μετά από την υποβολή υποψηφιοτήτων με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η κάθε Μόνιμη Επιτροπή θα απαρτίζεται από 3-5 μέλη τα οποία θα διορίζονται από την Πρόεδρο της κάθε Μόνιμης Επιτροπής σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή.

15.4    Η κάθε Επιτροπή θα ετοιμάζει σχέδιο δράσης και το σχετικό προϋπολογισμό τα οποία θα κατατίθενται προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή.

15.5    Η κάθε Επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες και θα υποβάλλει μελέτες και εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή για λήψη αποφάσεων.

15.6    Η Πρόεδρος της κάθε Μόνιμου Επιτροπής θα καλεί τις κατά καιρούς συνεδρίες της εν λόγω Επιτροπής, και η Γραμματέας της εν λόγω Επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία στη συνέχεια θα υποβάλλει προς τη Γραμματέα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.


15.7 Η Ταμίας της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και η εν λόγω Επιτροπή θα αποτελείται και από τουλάχιστον ένα μέλος που είναι εγκεκριμένη λογιστής. Η Πρώτη Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής Μελών των Σωματείων και η Δεύτερη Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής Ηνωμένων Εθνών.

15.8 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων έχει την ευθύνη της εικόνας της ΚΟΓΕΕ.  Φροντίζει για την προβολή της ΚΟΓΕΕ και παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο συγκεκριμένο σχέδιο επικοινωνιακής πολιτικής.  Σχεδιάζει στρατηγική όλων των εκδηλώσεων.  Έχει την επιμέλεια των διαφημιστικών φυλλαδίων, του ενημερωτικού δελτίου Σ´επαφή, την σύνταξη δελτίων τύπου και τις επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

15.9 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων έχει την ευθύνη της προβολής και της επικοινωνιακής πολιτικής της ΚΟΓΕΕ (όπως αυτή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο) στο διεθνές επίπεδο και την ανάπτυξη στενών επικοινωνιακών σχέσεων και εκδηλώσεων της ΚΟΓΕΕ με άλλα μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών  Επαγγελματιών (International Federation of Business and Professional Women, (ΒPWI)) σε άλλες χώρες.  

ARTICLE 16: ΑΡΘΡΟ 16: Γενική Συνέλευση

16.1    Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από:
(α)   την Εκτελεστική Επιτροπή
(β)   τις Προέδρους των Μονίμων Επιτροπών.
(γ)   τις εκπροσώπους κάθε Σωματείου που συμμετέχει στην ΚΟΓΕΕ. O αριθμός των εκπροσώπων του κάθε Σωματείου καθορίζεται βάση του αριθμού των μελών του που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους ως ακολούθως:
•    Τρείς (3) εκπρόσωποι μέχρι 50 Μέλη
•    Τέσσερεις (4) εκπρόσωποι από 51 – 100 Μέλη
•    Πέντε (5) εκπρόσωποι από 101 Μέλη και άνω


16.2    Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε μια φορά κάθε χρόνο δίδοντας οκτώ (8) βδομάδες γραπτή ειδοποίηση στα Μέλη. Όλα τα Μέλη των Σωματείων που ανήκουν  στην ΚΟΓΕΕ μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

16.3    Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουν:
(α)   τον καθορισμό της πολιτικής  της ΚΟΓΕΕ
(β)   την αποδοχή και αξιολόγηση της Έκθεσης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
(γ)   την αποδοχή και έγκριση των ελεγμένων λογαριασμών και του  
      προϋπολογισμού.
(δ)   την αποδοχή και αξιολόγηση των εισηγήσεων του Κεντρικού Διοικητικού
      Συμβουλίου.
(ε)  την έγκριση ψηφισμάτων για θέματα που αφορούν την ΚΟΓΕΕ
(στ)    την έγκριση των τελών που καταβάλλουν τα Μέλη προς την  ΚΟΓΕΕ.
(ζ)   την εκλογή αξιωματούχων και την εκλογή προέδρων των Μονίμων Επιτροπών.
(η) το διορισμό ελεγκτών.

16.4   Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 όσων δικαιούνται να ψηφίσουν.   Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενών Μελών της.

16.5  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των ½ συν ένα των παρευρισκόμενών μελών.

ARTICLE 17: ΑΡΘΡΟ 17: Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:

(α)  Από το Διοικητικό Συμβούλιο  της ΚΟΓΕΕ και

(β) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/3 των Σωματείων μελών στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι και τα θέματα της σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 21 ημέρες από τη λήψη της αίτησης αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση στα Μέλη της. Σε περίπτωση που τα  Μέλη που αιτούνται την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν παρευρεθούν όταν αυτή συγκληθεί η εν λόγω Συνέλευση θα ακυρώνεται.

(γ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευσης βρίσκεται σε απαρτία όπως προνοείται από το άρθρο 16.4 πιο πάνω.

(δ) Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και συζητούνται μόνο τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

ARTICLE 18: ΑΡΘΡΟ 18: Οικονομικά Θέματα

18.1    Κάθε μέλος Σωματείου που συμμετέχει στην ΚΟΓΕΕ θα καταβάλλει μέσω του Σωματείου στο οποίο ανήκει ετήσια συνδρομή στην ΚΟΓΕΕ που θ’ αποφασίζεται στη Γενική Συνέλευση. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται και η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους, προς την BPWΙ  και την BPW Europe.

18.2    Η Επιτροπή Οικονομικών ασχολείται με την παρακολούθηση των οικονομικών, την εξεύρεση πόρων, την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού και την ετοιμασία ελεγμένων λογαριασμών της  ΚΟΓΕΕ. Η Επιτροπή Οικονομικών θα ελέγχει τα έξοδα της ΚΟΓΕΕ να μην υπερβαίνουν τα έσοδα του προϋπολογισμού.


18.3  Ο ετήσιος προϋπολογισμός ετοιμάζεται από την Επιτροπή Οικονομικών και επικυρώνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή

18.4    Η ΚΟΓΕΕ  δέχεται τις οικονομικές υποχρεώσεις και διαδικασίες που ζητά από τα μέλη της η BPWI.

ARTICLE 19: ΑΡΘΡΟ 19: Τροποποιήσεις , Ερμηνεία και Διάθεση Καταστατικού

19.1 Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί σε ειδικά προς τούτο συγκληθείσα Ειδική Καταστατική Συνέλευση, ή σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, ως προνοείται στην παράγραφο 19.2 πιο κάτω, νοουμένου ότι έχουν τηρηθεί οι εξής διαδικασίες:

(α)  η τροποποίηση έχει υποβληθεί έγκαιρα προς την Γραμματέα ώστε τουλάχιστο 6 εβδομάδες πριν τη συνέλευση να κυκλοφορήσει στα Συμβούλια των Σωματείων που απαρτίζουν την ΚΟΓΕΕ. Οι απόψεις τους πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματέα 4 βδομάδες πριν την προτεινόμενη συνέλευση

(β) η προτεινόμενη τροποποίηση έχει μελετηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και έχει κοινοποιηθεί προς και εγκριθεί από τη BPWI.

19.2 Η Συνέλευση που επιλαμβάνεται τροποποιήσεις του Καταστατικού ονομάζεται Καταστατική Συνέλευση. Η Καταστατική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ½ των Μελών της συν ένα.  Σε περίπτωση μη απαρτίας στην καθορισμένη ώρα η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων Μελών της.

19.3 Δεδομένου ότι τόσο η Εκτελεστική Επιτροπή όσο και τα Σωματεία που απαρτίζουν την ΚΟΓΕΕ είναι σύμφωνοι, η συνέλευση μπορεί να κληθεί συντομότερα, αλλά η υποστήριξη των ½ συν ένα των παρευρισκόμενών μελών για τροποποίηση ως αναφέρεται στο άρθρο 19.2 παραμένει απαραίτητη.

19.4 Για τροποποίηση των σκοπών του Καταστατικού απαιτείται η συναίνεση των 1/2 των μελών της συν ένα.    

19.5 Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού τίθεται σε ισχύ από την καταχώρηση της στο Μητρώο η οποία γίνεται ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται μέσα σε  30 ημέρες από την ψήφισή της.

19.6 Για κάθε ζήτημα αμφίβολης ερμηνείας που οι απόψεις των Μελών διίστανται  ή για τυχόν θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό αποφασίζει κατά πρώτον λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέτοια απόφαση είναι δεσμευτική εκτός εάν προσβληθεί στη Γενική Συνέλευση της οποίας  η απόφαση είναι τελεσίδικη.

ARTICLE 20: ΑΡΘΡΟ 20: Κεφάλαια και Δαπάνες

(α) Τα κεφάλαια της ΚΟΓΕΕ μπορούν να ξοδεύονται σύμφωνα με τις κατά καιρούς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λειτουργία της ΚΟΓΕΕ και την επίτευξη των σκοπών και αρμοδιοτήτων της, όπως αυτοί περιέχονται στο παρόν Καταστατικό.

(β)    Τα κεφάλαια της ΚΟΓΕΕ, που δε χρειάζονται για τα τρέχοντα έξοδα, μπορούν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να επενδύονται σε οποιεσδήποτε εγκεκριμένες επενδύσεις ή να κατατίθενται σε εγκεκριμένα τραπεζικά ή συνεργατικά ιδρύματα με όρους που θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) Η  ΚΟΓΕΕ δε θα μπορεί να δημιουργεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή χρέη.

ARTICLE 21: ΑΡΘΡΟ 21: Ετοιμασία και Έλεγχος Λογαριασμών

21.1  Το οικονομικό έτος για σκοπούς της  ΚΟΓΕΕ θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι ελεγμένοι ετήσιοι λογαριασμοί της  ΚΟΓΕΕ θα ετοιμάζονται και θα παρουσιάζονται στην Εκτελεστική Επιτροπή μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους από εγκεκριμένους ελεγκτές, οι οποίοι μπορεί να είναι και Μέλη των Σωματείων. Επίσης θα παρουσιάζονται και στη Γενική Συνέλευση ως οι πρόνοιες 21.2 – 21.4 πιο κάτω.

21.2 Στη Γενική Συνέλευση εκλέγονται δύο ελεγκτές για έλεγχο των λογαριασμών της ΚΟΓΕΕ.

21.3 Οι ελεγκτές θα έχουν εξουσία να εξετάζουν ελεύθερα και πρέπει να έχουν στην διάθεση τους όλα τα βιβλία και έγγραφα που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα ετοιμάζουν Ετήσια Έκθεση για την Οικονομική Κατάσταση της ΚΟΓΕΕ και για τον τρόπο που κρατήθηκαν οι λογαριασμοί.  Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

21.4 Οι ελεγκτές είναι μέλη της Γενικής  Συνέλευσης, πρέπει να είναι παρόντες σ΄ αυτή αλλά δε θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.5 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να διαβιβάσουν στον Έφορο, το αργότερο εντός 7 μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και την έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή.

ARTICLE 22: ΑΡΘΡΟ 22: Περιουσία της ΚΟΓΕΕ

22.1.  Η ΚΟΓΕΕ δύναται να αποκτά περιουσιακά στοιχεία στο όνομα της τα οποία θα διαχειρίζονται 3 εμπιστευματοδόχοι (trustees) που θα καθορίζει η ΚΟΓΕΕ. Οι εν λόγω εμπιστευματοδόχοι θα είναι Μέλη της ΚΟΓΕΕ και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.

22.2  Οι εμπιστευματοδόχοι θα κρατούν και θα διαχειρίζονται την εν λόγω περιουσία εκ μέρους της ΚΟΓΕΕ και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής.

22.3  Οι εν λόγω εμπιστευματοδόχοι θα εκτελούν τα πιο πάνω καθήκοντα τους δυνάμει του νόμου και μέχρι ένα από τα πιο κάτω συμβεί σε οποιουσδήποτε από αυτούς:
(α) παραιτηθούν από μόνοι τους
(β) αποβιώσουν
(γ) η ΚΟΓΕΕ τερματίσει τις υπηρεσίες τους.

ARTICLE 23: ΑΡΘΡΟ 23 : Δικαστική και Εξώδικη και Γενική Αντιπροσώπευση

Η ΚΟΓΕΕ αντιπροσωπεύεται από την Πρόεδρο εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται ειδικά από το Καταστατικό.

ARTICLE 24: ΑΡΘΡΟ 24: Επίτιμα Μέλη

24.1 Επίτιμος Πρόεδρος και Επίτιμα Μέλη της ΚΟΓΕΕ ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην ΚΟΓΕΕ και στους σκοπούς της ΚΟΓΕΕ.

24.2 Τα Μέλη αυτά μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις μετά από σχετική πρόσκληση από τη Γραμματεία, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

ARTICLE 25: ΑΡΘΡΟ 25: Διάλυση της ΚΟΓΕΕ

25.1   Η ΚΟΓΕΕ διαλύεται:

(α)  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που καλείται για τον σκοπό αυτό νοουμένου ότι

- η πρόταση για διάλυση έχει υποβληθεί εγγράφως στην Εκτελεστική Επιτροπή και υποστηρίζεται από τουλάχιστο 1/2 των Μελών.
- η πρόταση θα κυκλοφορήσει σε όλους όσους έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση τουλάχιστο δύο μήνες προ της ημερομηνίας της συνέλευσης.
- κατά την συνέλευση η πρόταση να τύχει της υποστήριξης τουλάχιστο 1/2 των παρευρισκόμενών.

(β) όταν τα μέλη της μειωθούν κάτω των 20 και
(γ) με απόφαση Δικαστηρίου σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας.

25.2   Τυχόν περιουσία της ΚΟΓΕΕ αφού εξοφληθούν οι υποχρεώσεις της θα διανεμηθεί ως ήθελε αποφασίσει η συνέλευση. Νοείται ότι δεν μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη της ΚΟΓΕΕ.