News Universal News/Blog/News module

Χριστίνα Αρχοντούς: Δεν υπάρχουν όρια για τις γυναίκες

Θεωρώντας την προσωπική εξέλιξη ως το Άλφα και το Ωμέγα για την επιτυχία σε κάθε τομέα της ζωής και ένθερμη υποστηρικτής της δια βίου μάθησης καθώς είναι, η Χριστίνα Αρχοντούς, Εγγεγραμμένη Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολόγος και Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης - μέλος του ΟΓΕΕ Ελεύθερης Αμμοχώστου, πιστεύει πως για να ανελιχθεί ένα άτομο στον τομέα της, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτογνωσία.

Πέραν της επαγγελματικής της ανέλιξης, η κ. Αρχοντούς είναι κοινωνικά δραστήρια και πιστεύει πως η δραστηριότητα της αυτή πηγάζει από ένα πιο βαθύ προσωπικό κίνητρο, το οποίο συνδέεται με την ανιδιοτελή κοινωνική δράση, με σκοπό την κοινή ωφέλεια μέσω της ηθελημένης προσφοράς και της κοινωνικής μεταβολής προς μια οδό που ωφελεί τους πολλούς.

Επισημαίνει πως ο εκσυγχρονισμός, η τεχνολογία και οι ιατρικές εξελίξεις επιτρέπουν σε όλες τις σύγχρονες γυναίκες να είναι πολύ πιο δυνατές και αυτάρκεις, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιπροσωπεύουν, πλέον, ένα μεγαλύτερο μέρος των ανακαλύψεων στην επιστήμη, την κυβέρνηση και την πολιτική.

Απευθυνόμενη στις νεαρές γυναίκες επαγγελματίες, τονίζει πως δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορούν να κάνουν και τις καλεί να είναι ανοιχτές να εξερευνήσουν νέες διαδρομές και μεθόδους.

Ποιο είναι το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο και πώς αυτό συνδυάζεται με τη μέχρι τώρα επαγγελματική σας πορεία;

Το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο, μέχρι στιγμής, με έχει εφοδιάσει με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να μπορώ να αντεπεξέλθω στις σύγχρονες και απαιτητικές εργασιακές συνθήκες. Είμαι ενεργή υποστηρικτής της δια βίου μάθησης, γιατί η προσωπική εξέλιξη θεωρώ ότι είναι το Άλφα και το Ωμέγα για την επιτυχία σε κάθε τομέα της ζωής μας. Σήμερα, ασκώ το επάγγελμα της Σχολικής Ψυχολόγου και της Σύμβουλου Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, απόφοιτη Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου, κάτοχος των διπλωμάτων Κλινικής Υπνοθεραπείας και Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, όπως, επίσης, εγγεγραμμένο μέλος της ομάδας του John Maxwell. Ως μέρος των προγραμμάτων μου έχω παρακολουθήσει μαθήματα συμβουλευτικής, αξιολόγησης, διάγνωσης και παρέμβασης, τα οποία με έχουν εφοδιάσει με γνώσεις πάνω στο αντικείμενό μου. Επιπλέον, μέσα από την πρακτική μου άσκηση και την επαγγελματική μου εμπειρία, μου δόθηκε η ευκαιρία να βάλω σε εφαρμογή τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω των σπουδών μου. Η εργασία μου στον ιδιωτικό τομέα, η συνεργασία μου με σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα ,όπως και η προηγούμενη μου εμπειρία σε άλλες θέσεις εργασίας, με ενίσχυσε με δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων, όπως και με ηγετικές ικανότητες, μεταξύ των οποίων, αποτελεσματική επικοινωνία, ορισμό και διεκπεραίωση καθηκόντων με βάση προτεραιότητες, επίλυση προβλημάτων, αυτοπειθαρχία, οργάνωση, κατάλληλο προγραμματισμό και επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε στη μέχρι τώρα επαγγελματική σας πορεία; Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για μια γυναίκα να ανελιχθεί στον τομέα σας;

Η επαγγελματική πορεία ενός ψυχολόγου είναι πολύπλευρη. Αρχικά ο κάθε επαγγελματίας έρχεται αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις τόσο ατομικές όσο και κοινωνικές. Δουλεύοντας με άτομα έχεις την ηθική ευθύνη να δώσεις το καλύτερο δυνατό που μπορείς, γιατί είσαι μέρος της προόδου της ψυχικής υγείας του ατόμου αλλά και κομμάτι της προσωπικής του εξέλιξης. Το κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι ένας τομέας όπου έρχεσαι καθημερινά αντιμέτωπος με προκλήσεις, γιατί έχεις ρόλο διαγνωστικό και παράλληλα υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και θεραπευτικό. Έτσι, καλείσαι να προσαρμοστείς στις διάφορες συνθήκες και αλλαγές που προκύπτουν. Πέραν τον ατομικών προκλήσεων, καλείσαι ως επαγγελματίας να ευαισθητοποιήσεις την κοινωνία όσον αφορά το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Κυρίως, γιατί η έλλειψη ενημέρωσης και κατάλληλης εκπαίδευσης σε θέματα ψυχικής υγείας οδηγεί την κοινωνία σε εσφαλμένες αντιλήψεις. Για να ανελιχθείς ως επαγγελματίας ψυχολόγος και σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, το οποίο είναι απόφαση ζωής, θα πρέπει να υπάρχει αυτογνωσία. Είναι πρωταρχική προϋπόθεση να αντιλαμβάνεται κανείς τα δυνατά και αδύνατά του σημεία, τα ενδιαφέροντά του και το τι θέλει στη ζωή του. Αποφασίζοντας το τι πραγματικά θέλεις να κάνεις, έρχεται το κομμάτι της αυτοπειθαρχίας, ώστε να τηρήσεις αποφάσεις και να διατηρήσεις τις αρχές σου. Βασικό χαρακτηριστικό του επαγγελματία θα πρέπει να είναι η επιμονή και η υπομονή, που συνοδεύονται από δουλειά, συγκέντρωση και προσήλωση στους στόχους του. Οι δυσκολίες, οι προκλήσεις και τα απρόβλεπτα είναι μέρος της κάθε ανθρώπινης προσπάθειας προς την επίτευξη οποιουδήποτε σημαντικού στόχου. Σημαντικό είναι ο άνθρωπος να μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες συνθήκες που υποβάλλεται και να έχει όραμα, ώστε ο ενθουσιασμός να τον κινητοποιεί. Τότε, για κάθε γυναίκα η ανέλιξη και η επιτυχία στον συγκεκριμένο τομέα είναι δυνατή.

Πέραν της επαγγελματικής σας πορείας, είστε αρκετά δραστήριος άνθρωπος. Τι σας ώθησε να ακολουθήσετε την κοινωνική αυτή δράση;

Η κοινωνική μου δραστηριότητα ξεκινάει από ένα πιο βαθύ προσωπικό κίνητρο, το οποίο συνδέεται με ανιδιοτελή κοινωνική δράση. Σκοπός μου είναι η κοινή ωφέλεια μέσω της ηθελημένης προσφοράς και η κοινωνική μεταβολή προς μια οδό που να ωφελεί τους πολλούς. Η κοινωνική προσφορά είναι μια στάση ζωής, που ενστερνίζεται τις ιδιαίτερες αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η κοινωνική συμμετοχή και δικαιοσύνη και ο κάθε άνθρωπος μέσα από τη δράση του προβάλει μια ελπιδοφόρα προοπτική για τη σύγχρονη κοινωνία.

Μερικές από τις δράσεις μου είναι:

  • Οργανισμός: «Keeping our Roadsides Clean» (Συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική συνείδηση και την οικονομική, κοινωνική και συναισθηματική στήριξη οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες.)
  • Μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αμμοχώστου «Προστασία και Ευημερία του Παιδιού» (Συμμετοχή σε συνελεύσεις, αποφάσεις και δράσεις που αφορούν στη στήριξη της παιδείας.)
  • Σεμινάρια σε σχολεία, πανεπιστήμια και δήμους όσον αφορά την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη εφήβων και ενηλίκων
  • Γραμμή ψυχολογικής στήριξης «Μαζί Μπορούμε» για ψυχική ενδυνάμωση κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού.

Πιστεύετε πως οι γυναίκες επιχειρηματίες και επαγγελματίες έχουν τη θέση που τους αρμόζει στην κυπριακή κοινωνία; Ποιες οι δικές σας εισηγήσεις για περισσότερη ανέλιξη γυναικών σε θέσεις - κλειδιά;

Πολλές γυναίκες, από προηγούμενους αιώνες, έχουν αλλάξει τον κόσμο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους κι έχουν επίσης ανοίξει τον δρόμο για τις γυναίκες, να απολαμβάνουν πολλά οφέλη στο μέλλον. Ο εκσυγχρονισμός, η τεχνολογία και οι ιατρικές εξελίξεις επιτρέπουν σε όλες τις σύγχρονες γυναίκες να είναι πολύ πιο δυνατές και αυτάρκεις. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν, πλέον, ένα μεγαλύτερο μέρος των ανακαλύψεων στην επιστήμη, την κυβέρνηση και την πολιτική. Οι απόψεις και οι σκέψεις μιας γυναίκας εκτιμώνται και λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα. Παρόλες τις αλλαγές, όμως, τις εξελίξεις και τις βελτιώσεις μέσα από τους αιώνες, έρευνες δείχνουν ότι η γυναίκα τόσο στην Κύπρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει ακόμα σε διάφορα επαγγέλματα τη θέση που θα της αναλογούσε με βάση τα προσόντα της. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει, γιατί οι αλλαγές έρχονται σταδιακά και μέσα από προσπάθειες. Η προσπάθεια για έμπρακτη ισοτιμία άρχισε και θα συνεχίζεται και σε αυτήν έχουν θέση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, γιατί η επιτυχία της συλλογικής αυτής προσπάθειας θα αποτελέσει κατάκτηση ολόκληρης της κοινωνίας και θα ωφελήσει όλους τους πολίτες της πατρίδας μας.

Γιατί επιλέξατε να ενταχθείτε στην BPW Cyprus (ΚΟΓΕΕ) και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της, κατά την άποψή σας;

Οι γυναίκες πλέον διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. Συμμετέχουν σε διάφορες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ΚΟΓΕΕ έχει ως στόχο την παρακίνηση, ενθάρρυνση και στήριξη των γυναικών, ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες και ίση αντιπροσώπευση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Η κεντρική της ιδέα και το όραμά της αντιπροσωπεύουν σε τεράστιο βαθμό και τις δικές μου πεποιθήσεις, έτσι θεώρησα τη συνεισφορά μου σημαντική για τις αλλαγές που θέλει να επιφέρει.

Ποια μηνύματα θέλετε να δώσετε στις νεαρές γυναίκες επαγγελματίες;

Δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορείτε να κάνετε, εάν είστε έτοιμες να συνεχίσετε να αντιμετωπίζεται προκλήσεις και να είστε ανοιχτές να εξερευνήσετε νέες διαδρομές και μεθόδους. Κινηθείτε έξω από τη ζώνη άνεσής σας, πάρτε ρίσκα και δοκιμάστε αυτά που φοβάστε. Έξω από τη ζώνη άνεσης θα βιώσετε επιτυχίες, μα και «αποτυχίες», αν και για μένα αποτυχία είναι μόνο αν δεν λάβεις και αξιολογήσεις το μάθημα μέσα από την εμπειρία. Αντιμετωπίστε τους φόβους σας, ό,τι θέλετε είναι στην άλλη πλευρά του φόβου. Κάνοντας πράγματα στη ζωή, που αρχικά ίσως σας προκαλούν ανησυχία, σας προσφέρεται η δυνατότητα να επεκτείνετε και αν ακόμη χρειαστεί να αλλάξετε την οπτική σας για τη ζωή. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο τόσο μεγαλύτερη είναι η ανταμοιβή. Μπορείτε να λάμψετε και να μοιραστείτε τα ταλέντα σας με τον κόσμο, μόνο έξω από τη ζώνης άνεσής σας. Η ζωή δεν γίνεται καλύτερη μέσα από την ευκαιρία. Γίνεται καλύτερη μέσα από την αλλαγή.

PLATINUM SPONSPORS

GOLD SPONSPORS

SILVER SPONSPORS

BRONZE SPONSPORS

WITH THE SUPPORT OF