News Universal News/Blog/News module

Πρόεδρος της Βουλής: Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για προώθηση της ισότητας

Τη δέσμευσή της για έμπρακτη συμβολή σε ό,τι αφορά την προστασία, την ενδυνάμωση και την παροχή ίσων ευκαιριών στις γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω ουσιαστικής δράσης, επαναβεβαίωσε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ενώπιον του 4ου BPW Mediterranean Symposium 2021. Απευθύνοντας χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών του συμποσίου, η κ. Δημητρίου επεσήμανε πως το 2021 σηματοδοτεί την 25η επέτειο που η ιδέα της BPW ριζώθηκε στην Κύπρο. Πρόσθεσε πως η BPW International διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση των γυναικών παγκοσμίως, μέσω της προώθησης της επαγγελματικής και ηγετικής ανάπτυξης, της προώθησης των ίσων ευκαιριών, της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και της δημιουργίας διαρκών φιλιών, με συνεργασία και κατανόηση μεταξύ γυναικών επιχειρηματιών και επαγγελματιών.

Επιπλέον, τόνισε πως μέσω του συμβουλευτικού της ρόλου στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC), καθώς και της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών, η BPW συνέβαλε ενεργά στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

«Ομολογουμένως, με τη δική σας συμβολή, έχουν γίνει πολλά αξιοσημείωτα επιτεύγματα μέχρι σήμερα, ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη για να ενδυναμωθούν πραγματικά οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο, απελευθερώνοντας έτσι τις πραγματικές δυνατότητές τους να επιφέρουν ευημερία με ισότιμο και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο», τόνισε η κ. Δημητρίου. Η Πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε πως με την ανάληψη των καθηκόντων της και με αφορμή την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν, απέστειλε επιστολή στους Προέδρους των Κοινοβουλίων καθώς και σε διεθνείς κοινοβουλευτικές οργανώσεις, προτρέποντάς τους να αναλάβουν κοινή δράση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Αφγανών πολιτών, ιδίως των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών και να τους παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια. «Ομοίως, η απάντησή μου στην απότομη αύξηση των περιπτώσεων γυναικοκτονίας παγκοσμίως ήταν η κατάθεση νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, προκειμένου να εισαχθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας, μια ενέργεια η οποία πιστεύω ακράδαντα ότι θα συμβάλει στην εξάλειψη αυτού του φαινομένου».

Αναγνωρίζοντας τη σχετικά χαμηλή κατάταξη της Κύπρου στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, η οποία είναι ενδεικτική της ανάγκης για βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική, στην ηγεσία και στις θέσεις λήψης αποφάσεων, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε πως σκοπεύει να ηγηθεί των προσπαθειών για την επίτευξη προοδευτικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και την κινητοποίηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων και να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες να συμβιβάσουν καλύτερα την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, απελευθερώνοντας έτσι το πλήρες δυναμικό τους.

Η Πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε επίσης πως σημαντική πρόκληση, που συνάμα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας της, αφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που απειλεί την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. «Κατά την άποψή μου η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί δραστικές αλλαγές τόσο στο επιχειρηματικό μας μοντέλο όσο και στις συνήθειες παραγωγής και κατανάλωσης, προκειμένου να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων μας και να επιτευχθεί βιωσιμότητα. Το ‘πρασίνισμα’ της οικονομίας και η προώθηση της αειφορίας συνιστούν προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπιστούν μόνο και μέσα από την ενεργοποίηση των γυναικών, που είμαι σίγουρη ότι μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων σε πολύπλοκα προβλήματα με φρέσκες και καινοτόμες ιδέες».

Πρόσθεσε πως «η ανησυχία μου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ήταν πάντοτε ότι οι αλλαγές που επήλθαν πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη δικαιοσύνη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εδραιωμένες ανισότητες στην κοινωνία μας αντιμετωπίζονται διεξοδικά και ότι η νέα μας αρχή βασίζεται στην προϋπόθεση της προσφοράς ίσων ευκαιριών για όλους».

PLATINUM SPONSPORS

GOLD SPONSPORS

SILVER SPONSPORS

BRONZE SPONSPORS

WITH THE SUPPORT OF