News Universal News/Blog/News module

Η Branka van der Linden ξέρει πως η πραγματική αλλαγή έρχεται όταν οι γυναίκες ενώνονται

«Όταν μια γυναίκα χτυπάει την πόρτα των φορέων χάραξης πολιτικής, συχνά δεν εισακούγεται, αλλά όταν πάνω από 30.000 γυναίκες στέκονται πίσω της, τότε είναι που συμβαίνει η πραγματική αλλαγή». Με ισχυρές αντοχές, τόλμη, ηγετικές ικανότητες και δια βίου μάθηση, η Branka van der Linden είναι ένα πρότυπο για κάθε γυναίκα. Ιδιαίτερα για την έφηβη, της οποίας όπως εξηγεί, η έκθεση στον ψηφιακό κόσμο, και ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά προκαλεί αύξηση του άγχους, αρνητική εικόνα του σώματος και περιορισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων. Στη συνέντευξή της συμβουλεύει τη νεολαία πώς να αξιοποιήσει θετικά την τεχνολογία αλλά και τους λόγους για τους οποίους το να έχει ποικιλομορφία αυξάνει τις πιθανότητες για επαγγελματική ανέλιξη.

Διαβάζοντας το βιογραφικό σας βλέπουμε ότι έχετε πολλές ιδιότητες. Πώς καταφέρατε να ξετυλίξετε τόσες δυνατότητες;

Πιστεύω ότι έχω καταφέρει να αναγνωρίσω τον εαυτό μου, να ξέρω ποια είμαι και να αποδεχτώ τις αδυναμίες και την ευαλωτότητά μου. Αυτό με έκανε ανθεκτική και τροφοδότησε το πάθος μου για την ενδυνάμωση άλλων γυναικών και τη συμβολή μου στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα στην ασφάλεια των παιδιών. Η στάση μου δια βίου μάθησης και η περιέργεια με έχουν βοηθήσει να προσαρμοστώ στις αλλαγές και να τολμήσω να αλλάξω την προοπτική μου για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Έχετε ένα υπόβαθρο με αρκετά διαφορετικά στοιχεία. Πώς σας βοηθά να πρωτοπείτε στον χώρο εργασίας σας;

Το να έχεις ποικίλα ενδιαφέροντα και διά βίου μάθηση βοηθάει σίγουρα στον εργασιακό χώρο. Η πληθώρα δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και η ολιστική κατανόηση των διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων και τομέων μου έδωσε πλεονέκτημα έναντι άλλων στενά εξειδικευμένων επαγγελματιών του κλάδου. Μου έδωσε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε υψηλές διοικητικές θέσεις και την αυτοπεποίθηση να αναπτύξω επιχειρηματική νοοτροπία, ιδιαίτερα περιζήτητη δεξιότητα.

Ως μία γυναίκα που ασχολείται εις βάθος με την εκπαίδευση, ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίζετε στη νεολαία;

Οι νέοι σήμερα έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές που οι δικές μας γενιές δεν θα μπορούσαν να φανταστούν στην ηλικία τους. Ενώ η διαθεσιμότητα της άμεσης πληροφόρησης ψηφιακά προκαλεί την αίσθηση και την απαίτησή τους για δίκαιες και ηθικές λύσεις και ευκαιρίες, τους εκθέτει επίσης σε περιεχόμενο που επιταχύνει την ενηλικίωσή τους πρόωρα και συχνά δεν τους επιτρέπει να εξελιχθούν έχοντας μια προσωπικότητα πλήρως ανεπτυγμένη σε όλες τις πτυχές της.

Η νεολαία πρέπει να έχει πρόσβαση στη γνώση και σε αξιόπιστες και αξιόλογες πηγές πληροφόρησης προκειμένου να ευδοκιμήσει και να συμβάλει σε μια παραγωγική οικονομία. Καθώς καθοδηγώ νεοφυείς επιχειρήσεις, συναντώ συχνά νέους που δεν κατάφεραν να επιτύχουν στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα και οι οποίοι στερούνται ευκαιριών απασχόλησης. Ένα άλλο μειονέκτημα της έκθεσης στον ψηφιακό κόσμο, και πιο συγκεκριμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η αύξηση του άγχους, η αρνητική εικόνα του σώματος, η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, η υλιστική νοοτροπία και οι ανησυχίες για την προστασία  προσωπικών δεδομένων.

Η ειδίκευσή σας είναι στην καταπολέμηση της απάτης. Πρόκειται για έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Ποια είναι τα μυστικά επιτυχούς ανέλιξης στον κλάδο;

Θα μπορούσατε να ρωτήσετε μια γυναίκα πιλότο ή μια γυναίκα μηχανολόγο μηχανικό την ίδια ερώτηση και η απάντηση θα ήταν πάντα η ίδια, μια επιτυχημένη καριέρα έχει να κάνει λιγότερο με το φύλο και περισσότερο με την προσωπική αποφασιστικότητα, την αυτοπεποίθηση, τη σκληρή δουλειά και την ύπαρξη μεντόρων και των δύο φύλων.

Η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βασίζεται στις βασικές όπως η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και η δικαιοσύνη και δεν θα τις και δεν θα τις ταξινομούσα ως ανδροκρατούμενες αξίες.

Πώς μεγαλώνουμε ακόμη πιο δυναμικές γυναίκες;

Με την εγγραφή στο BPW! Υπάρχει μια παροιμία ότι το γρασίδι δεν είναι πάντα πιο πράσινο από την άλλη μεριά του φράχτη, αλλά εκεί που το ποτίζεις. Για να μεγαλώνουμε ακόμη πιο δυναμικές γυναίκες, η κοινωνία πρέπει να επενδύσει στις καινοτόμες ιδέες τους τόσο οικονομικά όσο και συναισθηματικά. Έχουμε δει τη μετατόπιση στην ηγετική κλίμακα και τις γυναίκες να ευδοκιμούν όταν τους ανατίθενται ρόλοι λήψης αποφάσεων. Ο οικονομικός αλφαβητισμός και η ανεξαρτησία είναι βασικοί παράγοντες για την ενδυνάμωση των γυναικών. Μια άλλη πτυχή είναι η εκπαίδευση των ανδρών για το πώς να συμβάλουν στην ισότητα των φύλων και στις ίσες ευκαιρίες.

Μιλήστε μας για την BPW.  Τι έχει να προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία κατά την άποψή σας;

Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Γυναικών έχει διεθνή χαρακτήρα, επιτρέποντας στην κυπριακή κοινωνία να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα δίκτυο επιρροής σε παγκόσμιο επίπεδο και να επωφεληθεί από την καθοδήγηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ανταλλαγή γνώσεων μέσω εκδηλώσεων και τις γνώσεις για οικονομικά προγράμματα. Όταν μια γυναίκα χτυπάει την πόρτα των φορέων χάραξης πολιτικής, συχνά δεν εισακούγεται, αλλά όταν πάνω από 30.000 γυναίκες στέκονται πίσω της, τότε είναι που συμβαίνει η πραγματική αλλαγή και η συνηγορία δίνει στη γυναίκα φωνή. Είναι επίσης μια ευκαιρία για τις γυναίκες στην Κύπρο να δημιουργήσουν γνήσιες, μακροχρόνιες διεθνείς φιλίες. ΟΓΕΕ προσφέρει μια δομή και σύστημα υποστήριξης και, πάνω απ' όλα, μια πηγή εμπειριών από γυναίκες ηγέτιδες, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτριες επιχειρήσεων, στελέχη και επαγγελματίες.

PLATINUM SPONSPORS

GOLD SPONSPORS

SILVER SPONSPORS

BRONZE SPONSPORS

WITH THE SUPPORT OF