News Universal News/Blog/News module

Μια επιτυχημένη εκδήλωση διερεύνησε νομικά και επιχειρηματικά θέματα για τους επιχειρηματίες στην Κύ

Στις 13 Μαρτίου, το BPW English Speaking Club (ESC) φιλοξένησε την εκπαιδευτική εκδήλωση με τίτλο "Business Essentials: How to Set Up and Run a Business in Cyprus". Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Τράπεζας στη Λευκωσία, συγκέντρωσε ένα ευρύ κοινό από υποψήφιες επιχειρηματίες, ιδιοκτήτριες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την ίδρυση και τη διαχείριση επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε μια σειρά από αξιόλογες ομιλήτριες που μοιράστηκαν τις γνώσεις τους σε μια ποικιλία σημαντικών θεμάτων.

Η Ραλουκα Ιωάνα Μαν, στρατηγική σύμβουλος μάρκας και Πρόεδρος του BPW ESC παρουσίασε το θέμα "Χτίζοντας ένα στέρεο θεμέλιο: Η σημασία του αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδιασμού". Στην ομιλία της τόνισε την ανάγκη του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού ως οδικού χάρτη προς την επιτυχία, περιγράφοντας τα κρίσιμα συστατικά και τα πολλαπλά πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

Η Νίνα Εμπανόιντζε Δημητρίου, πιστοποιημένη δικηγόρος στην Κύπρο,  μοιράστηκε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα νομικά στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα. Επικεντρώθηκε στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία είναι ένα από τα πιο τακτικά χρησιμοποιούμενα επιχειρηματικά οχήματα στην Κύπρο, εξετάζοντας τη διαδικασία σύστασης και προσφέροντας κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η κα Δημητρίου ασχολήθηκε επίσης με τις ευθύνες των ιδιοκτητών επιχειρήσεων ως μετόχων, καθώς και των διευθυντών και γραμματέων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Η Στέλα Ιβάντσεβα, εκπροσωπώντας την εταιρεία Baker Tilly Cyprus, εμβάθυνε στην πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας της Κύπρου. Η ομιλία της παρείχε  μια πλήρη επισκόπηση της συνεχώς μεταβαλλόμενης φορολογικής κατάστασης, καθώς και ιδέες για τη βελτιστοποίηση των οικονομικών σχεδίων.

Η Βίκυ Τσαγκαρίδου Χατζηπαύλου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών δανείων, των επιχειρηματικών κεφαλαίων και των κρατικών επιδοτήσεων. Η διάλεξη της έριξε φως στα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρηματίες για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να επιτύχουν.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη και μη μέλη της κοινότητας της BPW Cyprus, καθώς και φοιτητές από το φημισμένο Πανεπιστήμιο Λεμεσού. Επιπλέον, μέλη από διεθνή BPW Clubs  παρακολούθησαν τη συνεδρία μέσω Zoom, επιτρέποντας μια γόνιμη διεθνή ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών.

Στο τέλος της εκδήλωσης η Πρόεδρος του BPW ESC εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στις ομιλίτριες που καθήλωσαν το κοινό με τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και τις διαδραστικές συζητήσεις τους, οι οποίες συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Ευχαρίστησε επίσης την συντονίστρια της εκδήλωσης  Sandra Da Silva καθώς και τα μέλη της BPW ESC Alesia Costa, Αναστασία Χαρίτου και Rania Abou Alwan για την πολύτιμη συμβολή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκδήλωσης. 

Συμπεράσματα της εκπαιδευτικής εκδήλωσης: 

Οι ιδιοκτήτριες και ιδοκτήτες μικρών επιχειρήσεων στην Κύπρο μπορεί να μην έχουν πάντα πρόσβαση σε έμπειρες γνώσεις λογιστικής, branding και φορολογίας. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουν τις κρίσιμες ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από την αρχή, προκειμένου να αποφύγουν σημαντικά προβλήματα, άγχος και οικονομικές δυσκολίες αργότερα.

Ακολουθούν ορισμένα κρίσιμα θέματα που πρέπει να εξετάσουν οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων:

  • Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος πρέπει να υποβληθούν 15 μήνες μετά το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, ενώ ο προσωρινός φόρος εισοδήματος πρέπει να προκαταβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους στο οποίο προκύπτει. - Όλες οι κυπριακές εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, υποχρεούνται σε εξωτερικό έλεγχο και οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος ετοιμάζονται με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς. 
  • Το καθαρό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή 12,5%, ωστόσο τα καθαρά κέρδη προ φόρων μπορούν να προσαρμοστούν με βάση τα αρχεία της εταιρείας για τον προσδιορισμό του φορολογητέου καθαρού εισοδήματος.
  • Η κυπριακή φορολογική νομοθεσία προσφέρει ποικίλα κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών ελαφρύνσεων για το εισόδημα από μερίσματα και κέρδη από την πώληση μετοχών και τίτλων. Τα δικαιώματα και άλλα εισοδήματα από πνευματική ιδιοκτησία φορολογούνται ουσιαστικά με μειωμένο συντελεστή και οι δαπάνες για την απόκτηση ή την ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας εκπίπτουν. Περιλαμβάνονται επίσης οι πλασματικοί τόκοι για νέες επενδύσεις σε μετοχές. Ορισμένες δαπάνες, όπως οι εταιρικές ψυχαγωγικές δαπάνες και οι επισφαλείς απαιτήσεις, περιορίζονται ως προς τη δυνατότητα έκπτωσής τους από το φόρο. 
  • Οι εταιρείες που πραγματοποιούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων βάσει των κανονισμών για τις τιμές μεταβίβασης.

Η BPW Cyprus αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα μέσω της οποίας επαγγελματίες, επιχειρηματίες και επίδοξες ιδιοκτήτριες επιχειρήσεων έχουν ευκαιρίες για δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων, βελτιώνοντας έτσι την επιχειρηματική κοινότητα στην Κύπρο.

Η αποστολή του BPW English Speaking Club είναι να ενδυναμώνει και να ενθαρρύνει τις γυναίκες στις επιχειρήσεις παρέχοντας ένα χώρο δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής ανάπτυξης.