Legal Site Terms and Policies Aggregator

Πολιτική Απορρήτου

BPW Cyprus (καλούμενο εν τω παρόντι "Η Επιχείρηση") και οι εν πλήρη κυριότητα θυγατρικές της, είναι δεσμευμένες με την προστασία του ιδιωτικού απόρρητου των χρηστών της επιχείρησης και της γενικής ακεραιότητας του Διαδικτύου. Με αυτό εν κατακλείδι, αποκαλύπτουμε εδώ, οποιαδήποτε ζητήματα, σχετικά με τη μυστικότητα, στη συλλογή από την Επιχείρηση των προσωπικών, ή πληροφοριών  ταυτότητας, από τους χρήστες της Επιχείρησης.

Έχουμε υιοθετήσει ένα σύνολο οδηγιών διαχείρισης πληροφοριών, που χρησιμεύουν ως η βάση για τις σχέσεις μας, με  πελάτες και διαφημιστές. Οι οδηγίες υπόκεινται στην αλλαγή και οποιεσδήποτε τέτοια αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, θα καταχωρούνται σε αυτήν την σελίδα, χωρίς ειδοποίηση.

Οι ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την δήλωση, πρέπει να απευθύνονται στο συντονιστή ιστοσελίδων της  Επιχείρησης, στη διεύθυνση:

Μια περίληψη, των μέτρων που λαμβάνονται από την Επιχείρηση όσο αφορά την προστασία του ιδιωτικού απόρρητου των χρηστών μας, είναι η ακόλουθη:

Δεν παρέχουμε, ή δεν πωλούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους, εκτός αν συγκεκριμένα έχετε ζητήσει εσείς να το πράξουμε, ώστε αυτοί οι διαφημιστές ή/ και τρίτοι, μπορούν να σας προσφέρουν πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες, που μπορούν να είναι ενδιαφέρουσες ή μη σε σας. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αυτές οι προσφορές θα προσέλθουν μόνο σε σας, από την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση, μπορεί να έρθει σε επαφή με σας , ταχυδρομικώς, ή μέσω τηλεφώνου, με λεπτομέρειες των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προωθήσεών τους. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματος (SMS), αυτή η αλληλογραφία θα σταλεί μόνο σε εκείνους τους χρήστες, που έχουν επιλέξει, να λαμβάνουν την επικοινωνία τους, μέσω αυτών των μεθόδων. 

Όλη η αλληλογραφία μας,  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων (SMS), περιλαμβάνει την επιλογή, διαγραφής από τη συνδρομή . Εσείς αποφασίζετε, εάν θα ταχυδρομηθεί δημόσια, μια προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά τη συμμετοχή σας σε απευθείας σύνδεσης, διaδικτυακές συζητήσεις (on-line). Εάν θα επιθυμούσατε να αποχωρήσετε, από  αυτή τη ρύθμιση, οποιαδήποτε στιγμή παρακαλώ επιλέξτε να διαγραφείτε από τη συνδρομή, κατά την ταχυδρόμηση των συζητήσεών σας. 

Διατηρούμε το δικαίωμα, να αποκαλύψουμε πληροφορίες για τη χρήση μελών και δημογραφικών, σε διαφημιστές και συνεργάτες, αλλά με ανώνυμη συνολική μορφή, μόνο. Η Επιχείρηση, δεν θα αποκαλύψει την προσωπική ταυτότητά σας, σχετικά με την κοινοποίηση τέτοιων πληροφοριών.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης, συλλέγουμε από εσάς;

Συλλέγουμε τις πληροφορίες για τους χρήστες μας, με τον ακόλουθο τρόπο:

Μπορούμε να απαιτήσουμε από τους χρήστες να παρέχουν σε μας ένα όνομα, την  ηλεκτρονική διεύθυνση τους, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, το γένος και την ημερομηνία γέννησης, κ.τ.λ. προκειμένου να καταχωρηθούν, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε άλλες μη υποχρεωτικές δημογραφικές πληροφορίες, από τους συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού παιδιών και επάγγελμα. Αυτές οι πληροφορίες, αποθηκεύονται από μας και τους επεξεργαστές στοιχείων μας (βλ. παρακάτω).

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τις προσωπικές πληροφορίες από σας,  μέσω της χρήσης φορμών έρευνας και ανατροφοδότησης και που κάθε φορά μας στέλνετε μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις λεπτομέρειές σας.

Μπορούμε επίσης να καταγράψουμε τις διευθύνσεις IP, ή τη θέση του υπολογιστή σας, στο διαδίκτυο, για λόγους διοίκησης συστημάτων και ανίχνευσης λαθών.

Τι κάνουμε με τις αυτές τις συλλεγμένες πληροφορίες;

Μπορούμε να εκτελέσουμε στατιστικές αναλύσεις της συμπεριφοράς χρηστών, προκειμένου να μετρηθεί το σχετικό καταναλωτικό ενδιαφέρον, για τις διάφορες περιοχές του ιστοχώρου μας (για λόγους ανάπτυξης προϊόντων) και για να ενημερώνουμε τους διαφημιστές, ως προς τον αριθμό καταναλωτών που έχει δει, ή "έχει χτυπήσει" τα εμβλήματα (banners), διαφήμισής τους. Κατά την εκτέλεση αυτών των στατιστικών αναλύσεων, θα αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτους, μόνο με συνολική μορφή. Προσωπικές πληροφορίες για μεμονωμένους συνδρομητές, δεν θα παρασχεθούν σε οποιοδήποτε τρίτο εάν αντιτίθεστε.

Μπορούμε περιοδικά, να σας στέλνουμε αναπροσαρμογές όσο αφορά την Επιχείρηση και υπηρεσίες, που προσφέρει η Επιχείρηση, καθώς και οι διαφημιστές της, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόνο εκείνοι οι χρήστες που έχουν επιλέξει αυτό τον τρόπο επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μηνύματος ( SMS ), θα λάβουν αυτές τις πληροφορίες μέσω αυτών των μεθόδων. Εάν επιθυμείτε να αποχωρήσετε της λήψης τέτοιων πληροφοριών από μας, παρακαλώ χρησιμοποιήστε την επιλογή που περιλαμβάνεται σε όλη την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία, ή στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: , δηλώνοντας ότι θα προτιμούσατε να μην λαμβάνετε τέτοια αλληλογραφία.

Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις πληροφορίες σας, για να δημιουργήσουμε  ένα εύστοχο έμβλημα και το  διαφημιστικό κουτί, στην ιστοσελίδα, έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε διαφήμιση, που ενδεχομένως, είναι πιο σχετική με σας. Δεν θα γίνεστε στόχος, ποτέ ως άτομο, αλλά ως μεγαλύτερη δημογραφική ομάδα, παρόμοιων χρηστών. Αυτή η χρήση, των προσωπικών πληροφοριών σας, είναι εποικοδομητική, στη χρήση της Επιχείρησης. Εάν δεν επιθυμείτε οι  πληροφορίες σας να χρησιμοποιηθούν, κατ' αυτό τον τρόπο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκείνους τους χώρους της Επιχείρησης, που μπορεί να απαιτούν εγγραφή.

Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;

Δεν θα πωλήσουμε, δεν θα ανταλλάξουμε, ούτε θα νοικιάσουμε, τις προσωπικές πληροφορίες σας, σε άλλους, εκτός αν μας έχετε δώσει την άδειά σας. Με την άδειά σας μόνο, θα μοιραστούμε τις πληροφορίες με προσεκτικά επιλεγμένους, επιλήψιμους και αξιόπιστους τρίτους. Επίσης, μπορούμε να παρέχουμε συνολικές στατιστικές, όσον αφορά τις πωλήσεις  πελατών μας, σχέδια κυκλοφορίας και σχετικές, με τον ιστοχώρο, πληροφορίες, σε αξιόπιστους προμηθευτές, αλλά αυτές οι στατιστικές δεν θα περιλάβουν καμία προσωπική, ή  αναγνωριστική  πληροφορία.

Θα παράσχουμε στους συνδρομητές, μια περίληψη όλων των προσωπικών πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε πάνω τους, κατόπιν αιτήσεως. Θα χρεώνουμε CY£10 για τέτοια αιτήματα. Για να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία καταχωρήσατε μαζί με την πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και τον ταχυδρομικό σας κώδικά.

Δεν είμαστε αρμόδιοι για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές μυστικότητας των ιστοχώρων  με τους οποίους η Επιχείρηση μπορεί να συνδεθεί.

Μπορούμε να εργοδοτήσουμε  εξωτερικές επιχειρήσεις, για να ενεργήσουν εκ μέρους μας, ως επεξεργαστές δεδομένων, για εσωτερικούς επιχειρησιακούς σκοπούς. Οι επεξεργαστές δεδομένων,  θα τηρήσουν την πολιτική μυστικότητας, όπως περιγράφεται, λεπτομερώς εδώ και δεν θα αποκαλύψουν προσωπικές λεπτομέρειες, σε οποιαδήποτε άλλο οργανισμό και δε θα χρησιμοποιήσουν άλλα στοιχεία, εκτός από αυτά που χρειάζονται από εμάς. Αυτή η χρήση των προσωπικών σας λεπτομερειών, είναι συμβατική στη χρήση της Επιχείρησης.

Cookies

Τι είναι το cookie?

Τα Cookies είναι κομμάτια δεδομένων, συνήθως αρχεία κειμένων τα οποία αποθηκεύονται από τις ιστοσελίδες πάνω στους υπολογιστές των επισκεπτών τους. Αυτά τα cookies αποθηκεύουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον επισκέπτη.

Οι ιστοσελίδες δεν έχουν "μνήμη" και δεν μεταφέρουν πληροφορίες μεταξύ τους. Τα Cookies έχουν δημιουργηθεί για να λύσουν αυτό το πρόβλημα και να δράσουν σαν κάποιο είδος μνήμης.

Για παράδειγμα τα cookies σου επιτρέπουν να συνδεθείς σε μια σελίδα, να προχωρήσεις μέσα στις υπόλοιπες και ακολούθως να πας πίσω στην αρχική σελίδα μένοντας συνδεδεμένος.

Τα Cookies είναι καθορισμένα να καταστρέφονται είτε όταν το πρόγραμμα περιήγησης κλείσει, είτε μετά από προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Session Cookies

Τα Session Cookies είναι καθορισμένα να καταστρέφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη κλείσει. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να συνδέσουν τις δραστηριότητες ενός επισκέπτη κατά την διάρκεια της περιήγησης του. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα να θυμούνται τι έχει προσθέσει ένας χρήστης στο καλάθι αγορών την στιγμή της περιήγησης τους σε μια ιστοσελίδα. Μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν προστασία στις συναλλαγές.

Persistent cookies

Session cookies are set to expire when the user's browser is closed. Persistent cookies are set to expire after a predetermined time without being affected by the browser. These cookies can be used for a variety of reasons, such as storing the preferences and choices of the users, when using a web page or an ad targeting.

Τα Session Cookies είναι καθορισμένα να καταστρέφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη κλείσει. Τα Persistent cookies είναι καθορισμένα να καταστρέφονται μετά από προκαθορισμένο χρόνο χωρίς να επηρεάζονται απο τα προγράμματα περιήγησης. Τα συγκεκριμένα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς όπως το να αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις και τις επιλογές των χρηστών την ώρα που χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα ή επικεντρώνονται σε μια διαφήμιση.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη μέσα στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτιώσουμε την υπηρεσία παράδοσης, για την εξατομίκευση των υπηρεσιών και μερικές φορές για στατιστικούς λόγους. Καμία από τις πληροφορίες δεν μεταφέρετε σε τρίτους ή κάποιους άλλους.

Συγκεκριμένα τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα ακόλουθα:

  • SKCMS_HITS
  • SKCMS_UNIQUE
  • SKCMS_EU_COOKIE
  • PHPSESSID

Πώς αλλάζω τις ρυθμίσεις των cookies;

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν σε κάποια cookies να διαχειρίζονται από τις ρυθμίσεις του πλοηγού.